Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Każdy ponosi odpowiedzialność

Data publikacji: 01-06-2010 Autor: Marcin Piątek
Tagi:    kontrola   komisja przetargowa
Autor: Rys. B. Brosz

Odpowiedzialność w jednostkach sektora finansów publicznych kierownika zamawiającego oraz jego pracowników, którym zlecono przeprowadzenie określonych czynności w ramach udzielania zamówień publicznych.

Kwestia odpowiedzialności w obszarze zamówień publicznych została uregulowana w dwóch aktach prawnych, tj. w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) – dalej: pzp oraz w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm.) – dalej: uondfp. Należy zaznaczyć, że zasady tej odpowiedzialności w polskim systemie zamówień publicznych mają inny charakter w stosunku do jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 pzp (odpowiedzialność indywidualna osoby fizycznej), ponieważ ich odpowiedzialność uregulowana została we wspomnianej uondfp.

 

Z kolei w przypadku pozostałych podmiotów zobowiązanych do stosowania pzp (odpowiedzialność podmiotu jako całości zamawiającego, nie tylko osoby fizycznej, ale również osoby prawnej czy też jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) odpowiedzialność została określona w pzp.

Charakter dyscyplinarny i personalny

Odpowiedzialność w zakresie zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych sprowadza się przede wszystkim do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Odpowiedzialność ta przyjmuje charakter dyscyplinarny oraz personalny i tym samym nie ma charakteru karnego. Istotą tej odpowiedzialności jest to, że została bezpośrednio skorelowana z finansami publicznymi, a zwłaszcza z gospodarowaniem mieniem publicznym, i dotyczy czynów szkodzącym finansom publicznym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne