Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Procedura publiczna, partner prywatny (cz. 2)

Data publikacji: 01-06-2010 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska, Ewa Wiktorowska

Zasady stosowania ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie trybu wyboru oferty najkorzystniejszej i partnera prywatnego.

Analizując uzasadnienie do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (dalej: uppp) i jego powiązania z ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi (dalej: ukrbu) oraz ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), można mieć wątpliwości, czy w ukrbu i uppp ustawodawca świadomie oddzielił – i czy potrzebnie – przepisy o koncesjach od przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 

Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu uppp (druk sejmowy nr 1180):

 

„Przedsięwzięcie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego powinno być w istotnym stopniu, a nawet w całości, realizowane przez partnera prywatnego. Stąd definicja przedsięwzięcia wymaga, aby wyżej wspomniane działania były „połączone z eksploatacją, utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego lub z nim związanym”.  Dopiero wówczas można mówić o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przykładowo, jeżeli partner prywatny świadczy usługi bez eksploatacji urządzeń niezbędnych do wykonywania takich usług, to w istocie jest to – w zależności od formy wynagrodzenia – „zwykłe” zamówienie publiczne lub koncesja na usługi. Taka umowa jest oczywiście możliwa, ale nie będzie ona podlegała regulacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym ma regulować stosunki między partnerami, które wykraczają poza to, co zwykle jest przedmiotem zamówienia publicznego lub koncesji na usługi. Podobnie rzecz przedstawia się z wzniesieniem obiektu budowlanego. Jeżeli zobowiązanie partnera ma polegać wyłącznie na wzniesieniu obiektu budowlanego, za co przewidziana jest zapłata sumy pieniężnej (zamówienie publiczne na roboty budowlane) albo prawo do pobierania opłat od użytkowników (koncesja na roboty budowlane), to do zawarcia takiej umowy zastosowanie przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym nie jest potrzebne”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne