Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe prawo zamówień...

02 Październik 2019 
11 września 2019 r. Sejm RP na 86. posiedzeniu uchwalił długo wyczekiwaną nową ustawę...

Zmiany w prawie oddziałujące...

02 Październik 2019 
W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz...

Rząd stawia na PPP

02 Październik 2019 
W nowej perspektywie unijnej 2021–2027 należy się spodziewać mniejszego dofinansowania...

Międzynarodowy Instrument ZP

Data publikacji: 02-05-2013 Autor: Żaklina Ossowska

Podjęcie działań na szczeblu unijnym w zakresie egzekwowania wzajemności w dostępie do rynków zamówień publicznych jest niewątpliwie potrzebne. Negatywnie należy jednak ocenić projektowane w tym celu narzędzia.

Problem nierównego dostępu do zewnątrzunijnych rynków zamówień publicznych zauważyli nie tylko polscy przedsiębiorcy, lecz również urzędnicy Unii Europejskiej (dalej: UE). Komisja Europejska wyszła z inicjatywą (wnioskiem) uchwalenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich (dalej: rozporządzenie)1, zwanego Międzynarodowym Instrumentem Zamówień Publicznych.

Potencjał

Unijny rynek zamówień publicznych pozostaje w znacznym stopniu otwarty na międzynarodową konkurencję2. Wartość zamówień publicznych w UE otwartych na oferentów z państw-stron porozumienia GPA (Government Procurement Agreement), zawartego w ramach WTO (World Trade Organization) wynosi ok. 352 mld EUR. Ze względu na działania protekcjonistyczne podjęte w następstwie kryzysu gospodarczego ponad połowa światowego rynku zamówień publicznych pozostaje jednak aktualnie zamknięta dla przedsiębiorców z UE i wartość ta wzrasta.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne