Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Międzynarodowy Instrument ZP

Data publikacji: 02-05-2013 Autor: Żaklina Ossowska

Podjęcie działań na szczeblu unijnym w zakresie egzekwowania wzajemności w dostępie do rynków zamówień publicznych jest niewątpliwie potrzebne. Negatywnie należy jednak ocenić projektowane w tym celu narzędzia.

Problem nierównego dostępu do zewnątrzunijnych rynków zamówień publicznych zauważyli nie tylko polscy przedsiębiorcy, lecz również urzędnicy Unii Europejskiej (dalej: UE). Komisja Europejska wyszła z inicjatywą (wnioskiem) uchwalenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich (dalej: rozporządzenie)1, zwanego Międzynarodowym Instrumentem Zamówień Publicznych.

Potencjał

Unijny rynek zamówień publicznych pozostaje w znacznym stopniu otwarty na międzynarodową konkurencję2. Wartość zamówień publicznych w UE otwartych na oferentów z państw-stron porozumienia GPA (Government Procurement Agreement), zawartego w ramach WTO (World Trade Organization) wynosi ok. 352 mld EUR. Ze względu na działania protekcjonistyczne podjęte w następstwie kryzysu gospodarczego ponad połowa światowego rynku zamówień publicznych pozostaje jednak aktualnie zamknięta dla przedsiębiorców z UE i wartość ta wzrasta.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne