Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Roboty budowlane po nowelizacji

Data publikacji: 02-05-2013 Autor: Zbigniew Leszczyński

Nakazywanie sumowania zamówień publicznych innych niż dostawy i usługi powtarzające się okresowo jest niezgodne z przepisami prawa. Nie zmienia tego nawet nowa definicja roboty budowlanej.

Nowa definicja roboty budowlanej (art. 2 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dalej: pzp) weszła w życie 20 lutego br. Spowodowała ona, że w obecnym stanie prawnym mogą wystąpić sytuacje, w których zgodnie z pzp dane zamówienie będzie robotą budowlaną, ale nie będzie robotą budowlaną zgodnie z prawem budowlanym (dalej: pb) i odwrotnie. „Stara” definicja powodowała, że do pzp miało zastosowanie orzecznictwo wydawane na podstawie pb. Z tego powodu nie było kłopotów interpretacyjnych związanych z kwalifikowaniem danego zamówienia do robót budowlanych czy usług.

Lepsze wrogiem dobrego

Należy jednoznacznie stwierdzić, że nowej definicji roboty budowlanej nie można w żaden sposób odnosić do obliczania wartości roboty budowlanej. Definicja ta znajduje się w art. 2 pzp, a więc w tzw. słowniczku. Jej celem jest kwalifikacja danego zamówienia do jednego z trzech rodzajów zamówień, tj. dostaw, usług lub robót budowlanych. Wynika więc z niej, że jeżeli zamawiający chce udzielić zamówienia, którego przedmiot jest wymieniony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (DzU z 2012 r., poz. 1372), to zamówienie to należy traktować jako robotę budowlaną i stosować przepisy pzp właściwe dla robót budowlanych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne