Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Droga rowerowa

Data publikacji: 02-05-2013 Autor: Agnieszka Biszewska

Bywa, że drogi są źle zaprojektowane, przez co zagrażają bezpieczeństwu ich użytkowników. Należy pamiętać, że stan i jakość nawierzchni w dużym stopniu zależą od tego, w jaki sposób zamawiający określi przedmiot zamówienia.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (dalej: prd) przez drogę dla rowerów należy rozumieć drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. Droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 5a prd pas ruchu dla rowerów to część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Nawierzchnia to podstawa

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w punkcie 5.7.1. załącznika nr 5 (Projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg) wskazuje, że nawierzchnia może być skonstruowana jako:

  1. 3 cm warstwy ścieralnej z asfaltu lanego lub piaskowego na 10 cm podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego;
  2. warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm na 5 cm warstwie piasku średnio- lub drobnoziarnistego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne