Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zmiany w zasadach kwalifikowania

Data publikacji: 02-05-2013 Autor: Katarzyna Ronikier-Dolańska

Ostatnia nowelizacja umożliwiła określanie innych podstaw kwalifikacji niż odno­szących się do warunków udziału w postępowaniu z art. 22 pzp. Pojawia się pytanie, czy w tym zakresie można korzystać z potencjału podmiotu trzeciego.

Uchwalona 12 października 2012 r. nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) wprowadziła m.in. zmiany w przepisach regulujących postępowania wieloetapowe w zakresie dotyczącym zasad kwalifikacji wykonawców na tzw. krótką listę.

Co się zmieniło

Odtąd, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w przetargu ograniczonym będzie większa niż określona w ogłoszeniu, „zamawiający zaprasza do składania ofert wykonawców wyłonionych w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny” (art. 51 ust. 2 zdanie 1 pzp). Analogiczne regulacje przyjęto w odniesieniu do negocjacji z ogłoszeniem (art. 57 ust. 3 zdanie pierwsze pzp) oraz dialogu konkurencyjnego (art. 60d ust. 3 zdanie pierwsze pzp). Natomiast stan prawny sprzed 20 lutego 2013 r. przewidywał, że przypadku gdy liczba wykonawców, którzy spełniali warunki udziału w postępowaniu, była większa niż określona w ogłoszeniu, zamawiający zapraszał do składania ofert wykonawców, „którzy otrzymali najwyższe oceny spełniania tych warunków”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne