Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Jak wybrać brokera

Data publikacji: 01-06-2010 Autor: Łukasz Laszczyński

Korzystanie z pomocy pośrednika ubezpieczeniowego to oszczędność czasu, pomoc przy likwidacji szkód czy zgłaszanych roszczeniach. Jak go jednak wybrać? Czy należy w tym celu stosować przepisy prawa zamówień publicznych?

Ubezpieczenie ogólnie możemy zdefiniować jako usługę, której celem jest łagodzenie albo w pełni likwidowanie negatywnych skutków zdarzeń losowych. Również zamawiający zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) stają często przed koniecznością wyboru najwłaściwszej formy oraz rodzaju ubezpieczenia na wypadek zaistnienia zdarzeń uzasadniających ochronę ubezpieczeniową. Warto więc sięgnąć w tym przypadku po pomoc osób, których specjalistyczna wiedza oraz doświadczenie są w stanie uchronić zamawiających od podjęcia niekorzystnych dla siebie wyborów oraz decyzji. Osobami, które dysponują wskazywaną wyżej wiedzą i doświadczeniem, są brokerzy ubezpieczeniowi. Czy jednak w przypadku prowadzenia postępowań na świadczenie usług brokerskich konieczne jest zastosowanie przepisów pzp?

Odpłatny charakter umowy

Zgodnie z art. 2 pkt 13 pzp poprzez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy albo roboty budowlane.  Cytowana wyżej definicja wskazuje na essentialia negotti umowy o udzielenie zamówienia publicznego, czyli składniki treści czynności cywilnoprawnej, które określają typ tej czynności (w szczególności typ umowy) i charakter wynikającego z niej stosunku prawnego. Są nimi: strony umowy w postaci zamawiającego i wykonawcy oraz przedmiot umowy w postaci dostaw, usług albo robót budowlanych. Ostatnim elementem konstytuującym daną umowę, jako umowę w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, jest jej odpłatność.

 

Pojęcie odpłatności nie zostało wprost zdefiniowane na gruncie przepisów pzp ani też kodeksu cywilnego, do którego pzp odsyła w zakresie w niej nieuregulowanym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne