Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Dialog techniczny krok po kroku

Data publikacji: 02-05-2013 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska

To od zamawiającego zależy, czy i jak skorzysta z dialogu technicznego. Określona przez niego procedura musi jednak respektować zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców.

Dialog techniczny regulują art. 31a–31c ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Poza wskazaniem celu przeprowadzania dialogu oraz zasad, którym ma czynić zadość, ustawa nie reguluje procedury jego przeprowadzenia. Przewiduje jedynie obowiązek zamieszczenia przez zamawiającego informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej. Jest to pierwszy krok, który musi wykonać zamawiający, chcąc skorzystać z tej instytucji.

Nasuwa się pytanie, jak mają wyglądać kolejne. Tego pzp również nie precyzuje, dlatego odpowiedzi należy wypracować w praktyce. Zwłaszcza, że mimo iż ww. przepisy są nowością w polskim systemie prawnym, to de facto zamawiający korzystali z możliwości doprecyzowania przedmiotu zamówienia przez doradztwo na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stosując wprost postanowienia dyrektywy 2004/18/WE.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne