Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Dialog techniczny krok po kroku

Data publikacji: 02-05-2013 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska

To od zamawiającego zależy, czy i jak skorzysta z dialogu technicznego. Określona przez niego procedura musi jednak respektować zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców.

Dialog techniczny regulują art. 31a–31c ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp). Poza wskazaniem celu przeprowadzania dialogu oraz zasad, którym ma czynić zadość, ustawa nie reguluje procedury jego przeprowadzenia. Przewiduje jedynie obowiązek zamieszczenia przez zamawiającego informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz o jego przedmiocie na swojej stronie internetowej. Jest to pierwszy krok, który musi wykonać zamawiający, chcąc skorzystać z tej instytucji.

Nasuwa się pytanie, jak mają wyglądać kolejne. Tego pzp również nie precyzuje, dlatego odpowiedzi należy wypracować w praktyce. Zwłaszcza, że mimo iż ww. przepisy są nowością w polskim systemie prawnym, to de facto zamawiający korzystali z możliwości doprecyzowania przedmiotu zamówienia przez doradztwo na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stosując wprost postanowienia dyrektywy 2004/18/WE.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne