Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej

Data publikacji: 02-05-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel

Żądanie, aby informacje konieczne do przygotowania oferty wykonawcy zdobyli w trakcie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia, stanowi naruszenie przepisów regulujących zasady udzielania zamówień publicznych.

Jednym z istotnych elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), mającym wpływ na ceny otrzymywanych przez zamawiającego ofert, jest opis przedmiotu zamówienia. Ustawa – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w art. 29 ust. 1 wskazuje, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Dalsze przepisy pzp precyzują dokumenty, jakimi opisuje się przedmiot zamówienia, gdy zamawiane są dostawy, usługi lub roboty budowlane.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne