Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Co potwierdzi należyte wykonanie

Data publikacji: 02-05-2013 Autor: Marzena Jaworska, Jerzy Pieróg
Tagi:    oświadczenie   dostawa   referencje

Nowe rozporządzenie określa hierarchię dokumentów, które mogą być składane w postępowaniu. Poświadczenie jest przy tym podstawowym dokumentem określającym prawidłowość wykonania określonych robót, dostaw lub usług.

Zgodnie z uchylonym rozporządzeniem z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia mógł żądać wykazu wykonanych robót budowlanych, a także wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług i odpowiednio: dokumentu potwierdzającego, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub dokumentu potwierdzającego, że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykazy te i dokumenty mogły być żądane przez zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykazania przez wykonawcę spełniania minimalnych warunków udziału w postępowaniu. Zatem to wykonawca decydował o tym, które roboty, dostawy lub usługi umieści w wykazie, unikając w ten sposób pokazywania nienależycie wykonanych. Zamawiający, co do zasady, otrzymywał więc jedynie informacje dotyczące należycie zrealizowanych zamówień.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne