Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Co potwierdzi należyte wykonanie

Data publikacji: 02-05-2013 Autor: Marzena Jaworska, Jerzy Pieróg
Tagi:    oświadczenie   dostawa   referencje

Nowe rozporządzenie określa hierarchię dokumentów, które mogą być składane w postępowaniu. Poświadczenie jest przy tym podstawowym dokumentem określającym prawidłowość wykonania określonych robót, dostaw lub usług.

Zgodnie z uchylonym rozporządzeniem z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia mógł żądać wykazu wykonanych robót budowlanych, a także wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług i odpowiednio: dokumentu potwierdzającego, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub dokumentu potwierdzającego, że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykazy te i dokumenty mogły być żądane przez zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykazania przez wykonawcę spełniania minimalnych warunków udziału w postępowaniu. Zatem to wykonawca decydował o tym, które roboty, dostawy lub usługi umieści w wykazie, unikając w ten sposób pokazywania nienależycie wykonanych. Zamawiający, co do zasady, otrzymywał więc jedynie informacje dotyczące należycie zrealizowanych zamówień.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne