Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Co potwierdzi należyte wykonanie

Data publikacji: 02-05-2013 Autor: Marzena Jaworska, Jerzy Pieróg
Tagi:    oświadczenie   dostawa   referencje

Nowe rozporządzenie określa hierarchię dokumentów, które mogą być składane w postępowaniu. Poświadczenie jest przy tym podstawowym dokumentem określającym prawidłowość wykonania określonych robót, dostaw lub usług.

Zgodnie z uchylonym rozporządzeniem z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia mógł żądać wykazu wykonanych robót budowlanych, a także wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług i odpowiednio: dokumentu potwierdzającego, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub dokumentu potwierdzającego, że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykazy te i dokumenty mogły być żądane przez zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykazania przez wykonawcę spełniania minimalnych warunków udziału w postępowaniu. Zatem to wykonawca decydował o tym, które roboty, dostawy lub usługi umieści w wykazie, unikając w ten sposób pokazywania nienależycie wykonanych. Zamawiający, co do zasady, otrzymywał więc jedynie informacje dotyczące należycie zrealizowanych zamówień.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne