Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Ustawowe narzędzia przeciwdziałania zmowom przetargowym

Data publikacji: 02-05-2013 Autor: Paweł Granecki
Autor: Rys. A. Szczęsna
Autor: Rys. B. Brosz

Na przestrzeni lat podejmowano liczne działania zmierzające do przeciwdziałania porozumieniom przetargowym. Ostatnim pomysłem ustawodawcy jest wprowadzenie nowej przesłanki wykluczenia wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Porozumienie stanowiące tzw. zmowę przetargową zostało określone w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jego treścią jest uzgodnienie przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, a w szczególności zakresu prac lub ceny.

Zmowy przetargowe z natury rzeczy eliminują lub znacznie ograniczają konkurencję, co jest sprzeczne z interesem publicznym i tym samym zakazane. Zmowa przetargowa niweczy bowiem podstawowy cel przetargu, jakim jest zobiektywizowanie wyboru wykonawcy poprzez wybór najkorzystniejszej oferty. Ustawodawca na przestrzeni lat podejmował liczne działania zmierzające do przeciwdziałania porozumieniom przetargowym ograniczającym konkurencję. Czy znalazł jednak instrument doskonały, który przy zachowaniu zasady proporcjonalności z jednej strony chroni konkurencję, a z drugiej nie jest nadmiernie uciążliwy dla uczestników systemu zamówień publicznych?

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne