Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Dostawa narkotesterów

Data publikacji: 01-06-2010 Autor: Józef Kunicki

Zasady zamawiania przez Komendę Główną Policji dostaw urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie osób kierujących pojazdami środków działających podobnie do alkoholu.

Zasadniczym ustawowym wymogiem dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia jest obowiązek określenia go w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, jak również uwzględniając wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Bez żadnych wątpliwości

Opisując przedmiot zamówienia, zamawiający nie może więc opisywać go w sposób wywołujący wątpliwości u wykonawców w zakresie interpretacji poszczególnych zapisów. Nie może też zdarzyć się tak, że w różnych miejscach siwz znajdują się odmienne zapisy odnoszące się opisu przedmiotu zamówienia. Dotyczy to w szczególności różnego rodzaju załączników i formularzy, jak również wzoru umowy. Odnotować można także nierzadkie przypadki odmiennego opisania przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w zamieszczanej na stronie internetowej siwz (np. w przypadku przetargu nieograniczonego).  Tak więc opis przedmiotu zamówienia winien być na tyle precyzyjny i jednoznaczny, by każdy z przystępujących do postępowania wykonawców „miał na myśli” to samo, co jego konkurenci. Wystarczy, że choćby jeden z wykonawców pomyli się w swojej ofercie z powodu nieprecyzyjnego i niejednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia, to fakt ten będzie miał decydujące znaczenie przy ocenie prawidłowości dokonanego przez zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne