Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Dostawa narkotesterów

Data publikacji: 01-06-2010 Autor: Józef Kunicki

Zasady zamawiania przez Komendę Główną Policji dostaw urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie osób kierujących pojazdami środków działających podobnie do alkoholu.

Zasadniczym ustawowym wymogiem dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia jest obowiązek określenia go w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, jak również uwzględniając wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Bez żadnych wątpliwości

Opisując przedmiot zamówienia, zamawiający nie może więc opisywać go w sposób wywołujący wątpliwości u wykonawców w zakresie interpretacji poszczególnych zapisów. Nie może też zdarzyć się tak, że w różnych miejscach siwz znajdują się odmienne zapisy odnoszące się opisu przedmiotu zamówienia. Dotyczy to w szczególności różnego rodzaju załączników i formularzy, jak również wzoru umowy. Odnotować można także nierzadkie przypadki odmiennego opisania przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w zamieszczanej na stronie internetowej siwz (np. w przypadku przetargu nieograniczonego).  Tak więc opis przedmiotu zamówienia winien być na tyle precyzyjny i jednoznaczny, by każdy z przystępujących do postępowania wykonawców „miał na myśli” to samo, co jego konkurenci. Wystarczy, że choćby jeden z wykonawców pomyli się w swojej ofercie z powodu nieprecyzyjnego i niejednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia, to fakt ten będzie miał decydujące znaczenie przy ocenie prawidłowości dokonanego przez zamawiającego opisu przedmiotu zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne