Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Wyjątkowa sytuacja

Data publikacji: 01-06-2010 Autor: dr Tomasz Kwieciński, Piotr Kunicki
Autor: Rys. B. Brosz

Kiedy mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, a wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia.

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w przypadku którego z określonych przyczyn nieuzasadnione byłoby przeprowadzanie procedury konkurencyjnej, ale celowe jest udzielenie zamówienia określonemu wykonawcy. Zazwyczaj wykonawca ten wskazany jest wprost w przepisie prawnym (np. naturalny monopolista, określony twórca, dotychczasowy wykonawca, podmiot, wobec którego prowadzona jest procedura likwidacyjna, egzekucyjna albo upadłościowa).

Nie podmiot, a okoliczność

Jednak w kilku przypadkach przepisy nie wskazują podmiotu, któremu można udzielić zamówienia, ale sytuację, w jakiej może się tak stać. Tak jest w przypadkach, gdy:

 

  1. dwa kolejne postępowania konkurencyjne nie doprowadziły do wyboru wykonawcy,
  2. zamówienie na dostawy dokonywane jest na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  3. zamówienie udzielane jest przez placówkę zagraniczną albo na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, a jego wartość jest poniżej tzw. progów unijnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne