Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Wyjątkowa sytuacja

Data publikacji: 01-06-2010 Autor: dr Tomasz Kwieciński, Piotr Kunicki
Autor: Rys. B. Brosz

Kiedy mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, a wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia.

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w przypadku którego z określonych przyczyn nieuzasadnione byłoby przeprowadzanie procedury konkurencyjnej, ale celowe jest udzielenie zamówienia określonemu wykonawcy. Zazwyczaj wykonawca ten wskazany jest wprost w przepisie prawnym (np. naturalny monopolista, określony twórca, dotychczasowy wykonawca, podmiot, wobec którego prowadzona jest procedura likwidacyjna, egzekucyjna albo upadłościowa).

Nie podmiot, a okoliczność

Jednak w kilku przypadkach przepisy nie wskazują podmiotu, któremu można udzielić zamówienia, ale sytuację, w jakiej może się tak stać. Tak jest w przypadkach, gdy:

 

  1. dwa kolejne postępowania konkurencyjne nie doprowadziły do wyboru wykonawcy,
  2. zamówienie na dostawy dokonywane jest na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  3. zamówienie udzielane jest przez placówkę zagraniczną albo na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, a jego wartość jest poniżej tzw. progów unijnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne