Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Zatrzymanie wadium

Data publikacji: 01-06-2010 Autor: Grzegorz Mazurek

W założeniu ustawodawcy zatrzymanie wadium w przypadku nieuzupełnienia dokumentów miało zapobiegać zawieraniu zmów przetargowych. W rzeczywistości jednak stało się to karą dla każdego wykonawcy.

Główną rolą wadium od samego początku było zabezpieczenie zamawiającego na wypadek próby wycofania się wykonawcy z podpisania umowy. W takim przypadku zamawiający mógł (i nadal może) zatrzymać wadium.

Nowelizacja z 2008 r.

Ustawodawca nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) z 2008 r. rozszerzył rolę instytucji wadium do zabezpieczenia postępowania na wypadek tzw. zmów przetargowych. Przewidział sytuację, kiedy jeden z wykonawców nie załącza do oferty określonych dokumentów, wiedząc, że zostanie wezwany (zgodnie z art. 26 ust. 3 pzp), a potem nie uzupełnia, umożliwiając tym samym wykluczenie siebie z postępowania oraz w konsekwencji wybór oferty kolejnej – droższej. Samo założenie ustawodawcy należało ocenić jako słuszne.

 

W konsekwencji jednak okazało się, że wadium zatrzymywane jest także w sytuacjach, kiedy dany wykonawca, poprzez złożone w wyniku uzupełnienia dokumenty, nie spełnił postawionych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, czyli uzupełnił je niewłaściwie, co doprowadziło do sytuacji, w której z zatrzymaniem wadium musiał się liczyć każdy wykonawca bez względu na to, czy był zainteresowany stworzeniem zmowy przetargowej, czy też nie.


Wyrok KIO z dnia 16 stycznia 2008 r. (KIO/UZP/1530/08)

 

„Po pierwsze, Izba zwraca uwagę na okoliczność tego rodzaju, iż wprowadzony nowelizacją z dnia 04.09.2008 r. przepis, którego naruszenie wskazał odwołujący w zarzucie ma restrykcyjny charakter i powinien być interpretowany w sposób ścisły. Po drugie, wobec celu, jaki przyświecał ustawodawcy, tj. przeciwdziałaniu działaniom wykonawców, którzy dokonywali tzw. zmowy celem uzyskania zamówienia publicznego o znacznie wyższej wartości niż faktycznie można było je wykonać, nie bez znaczenia jest kwestia udowodnienia lub też nie, iż wynika to z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy. Po trzecie, Izba zwraca uwagę na różne przesłanki wykluczenia z mocy art. 24 ust. 2 pkt 3 oraz art. 24 ust. 4 pkt 4 pzp, co dodatkowo stanowi argument za ścisłym rozumieniem art. 46 ust. 4a pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne