Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zatrzymanie wadium

Data publikacji: 01-06-2010 Autor: Grzegorz Mazurek

W założeniu ustawodawcy zatrzymanie wadium w przypadku nieuzupełnienia dokumentów miało zapobiegać zawieraniu zmów przetargowych. W rzeczywistości jednak stało się to karą dla każdego wykonawcy.

Główną rolą wadium od samego początku było zabezpieczenie zamawiającego na wypadek próby wycofania się wykonawcy z podpisania umowy. W takim przypadku zamawiający mógł (i nadal może) zatrzymać wadium.

Nowelizacja z 2008 r.

Ustawodawca nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) z 2008 r. rozszerzył rolę instytucji wadium do zabezpieczenia postępowania na wypadek tzw. zmów przetargowych. Przewidział sytuację, kiedy jeden z wykonawców nie załącza do oferty określonych dokumentów, wiedząc, że zostanie wezwany (zgodnie z art. 26 ust. 3 pzp), a potem nie uzupełnia, umożliwiając tym samym wykluczenie siebie z postępowania oraz w konsekwencji wybór oferty kolejnej – droższej. Samo założenie ustawodawcy należało ocenić jako słuszne.

 

W konsekwencji jednak okazało się, że wadium zatrzymywane jest także w sytuacjach, kiedy dany wykonawca, poprzez złożone w wyniku uzupełnienia dokumenty, nie spełnił postawionych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, czyli uzupełnił je niewłaściwie, co doprowadziło do sytuacji, w której z zatrzymaniem wadium musiał się liczyć każdy wykonawca bez względu na to, czy był zainteresowany stworzeniem zmowy przetargowej, czy też nie.


Wyrok KIO z dnia 16 stycznia 2008 r. (KIO/UZP/1530/08)

 

„Po pierwsze, Izba zwraca uwagę na okoliczność tego rodzaju, iż wprowadzony nowelizacją z dnia 04.09.2008 r. przepis, którego naruszenie wskazał odwołujący w zarzucie ma restrykcyjny charakter i powinien być interpretowany w sposób ścisły. Po drugie, wobec celu, jaki przyświecał ustawodawcy, tj. przeciwdziałaniu działaniom wykonawców, którzy dokonywali tzw. zmowy celem uzyskania zamówienia publicznego o znacznie wyższej wartości niż faktycznie można było je wykonać, nie bez znaczenia jest kwestia udowodnienia lub też nie, iż wynika to z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy. Po trzecie, Izba zwraca uwagę na różne przesłanki wykluczenia z mocy art. 24 ust. 2 pkt 3 oraz art. 24 ust. 4 pkt 4 pzp, co dodatkowo stanowi argument za ścisłym rozumieniem art. 46 ust. 4a pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne