Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Kłopotliwe referencje

Data publikacji: 01-06-2010 Autor: Adam Majgier

Referencje służą do wykazania, że dane zamówienie zostało należycie wykonane, a nie że wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie i umiejętności konieczne do wykonania zamówienia, o które się ubiega.

Jednym z podstawowych dokumentów, jaki pojawia się w postępowaniach o zamówienie publiczne, są referencje. Pozornie wydaje się, że kwestia tego dokumentu jest dla wszystkich jasna i zrozumiała. Bogate orzecznictwo w tej sprawie pozwala jednak na wysnucie odmiennego wniosku. Referencje nastręczają wielu trudności w zakresie ich interpretacji.

Próba definicji

W znaczeniu słownikowym referencje należy utożsamiać z „opinią, informacją udzielaną o kimś, czy też zaświadczeniem polecającym kogoś”. I takie rozumienie jest powszechnie przyjęte.

 

Z prawnego punktu widzenia przedstawiona charakterystyka jest oczywiście niewystarczająca. W samej ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) próżno by szukać bezpośredniego przywołania terminu „referencja”. Zagadnienie to sprowadzone jest do postaci ogólnej, czyli potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Z kolei w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817) omawianą kwestię przywołuje się w § 1 ust. 1 pkt 3. Podobnie jak w pzp, również w tym wypadku nie mówi się wprost o referencjach, a jedynie o dokumencie potwierdzającym, że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Odnosząc przytoczoną treść do słownictwa używanego w języku polskim, możemy taką informację określić jako referencje.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne