Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Kłopotliwe referencje

Data publikacji: 01-06-2010 Autor: Adam Majgier

Referencje służą do wykazania, że dane zamówienie zostało należycie wykonane, a nie że wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie i umiejętności konieczne do wykonania zamówienia, o które się ubiega.

Jednym z podstawowych dokumentów, jaki pojawia się w postępowaniach o zamówienie publiczne, są referencje. Pozornie wydaje się, że kwestia tego dokumentu jest dla wszystkich jasna i zrozumiała. Bogate orzecznictwo w tej sprawie pozwala jednak na wysnucie odmiennego wniosku. Referencje nastręczają wielu trudności w zakresie ich interpretacji.

Próba definicji

W znaczeniu słownikowym referencje należy utożsamiać z „opinią, informacją udzielaną o kimś, czy też zaświadczeniem polecającym kogoś”. I takie rozumienie jest powszechnie przyjęte.

 

Z prawnego punktu widzenia przedstawiona charakterystyka jest oczywiście niewystarczająca. W samej ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) próżno by szukać bezpośredniego przywołania terminu „referencja”. Zagadnienie to sprowadzone jest do postaci ogólnej, czyli potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Z kolei w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817) omawianą kwestię przywołuje się w § 1 ust. 1 pkt 3. Podobnie jak w pzp, również w tym wypadku nie mówi się wprost o referencjach, a jedynie o dokumencie potwierdzającym, że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Odnosząc przytoczoną treść do słownictwa używanego w języku polskim, możemy taką informację określić jako referencje.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne