Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Kłopotliwe referencje

Data publikacji: 01-06-2010 Autor: Adam Majgier

Referencje służą do wykazania, że dane zamówienie zostało należycie wykonane, a nie że wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie i umiejętności konieczne do wykonania zamówienia, o które się ubiega.

Jednym z podstawowych dokumentów, jaki pojawia się w postępowaniach o zamówienie publiczne, są referencje. Pozornie wydaje się, że kwestia tego dokumentu jest dla wszystkich jasna i zrozumiała. Bogate orzecznictwo w tej sprawie pozwala jednak na wysnucie odmiennego wniosku. Referencje nastręczają wielu trudności w zakresie ich interpretacji.

Próba definicji

W znaczeniu słownikowym referencje należy utożsamiać z „opinią, informacją udzielaną o kimś, czy też zaświadczeniem polecającym kogoś”. I takie rozumienie jest powszechnie przyjęte.

 

Z prawnego punktu widzenia przedstawiona charakterystyka jest oczywiście niewystarczająca. W samej ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) próżno by szukać bezpośredniego przywołania terminu „referencja”. Zagadnienie to sprowadzone jest do postaci ogólnej, czyli potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Z kolei w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DzU nr 226, poz. 1817) omawianą kwestię przywołuje się w § 1 ust. 1 pkt 3. Podobnie jak w pzp, również w tym wypadku nie mówi się wprost o referencjach, a jedynie o dokumencie potwierdzającym, że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Odnosząc przytoczoną treść do słownictwa używanego w języku polskim, możemy taką informację określić jako referencje.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne