Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Spłata niezaspokojonych należności

Data publikacji: 02-04-2013 Autor: Robert Bednarczyk
Tagi:    zaliczka   oświadczenie

Lakoniczność ustawodawcy i wprowadzone ograniczenia sprawiają, że ustawa, która miała rozwiązać problem wywiązywania się z zobowiązań generalnych wykonawców względem kontrahentów, nie ma większego wpływu.

Od 3 sierpnia 2012 r. obowiązuje ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (dalej: ustawa). Jej celem było przeciwdziałanie negatywnym skutkom finansowym niezrealizowania płatności na rzecz podwykonawców przez generalnego wykonawcę inwestycji drogowych. Sposobem służącym zapobieganiu tym negatywnym zjawiskom jest uprawnienie przedsiębiorców do uzyskania spłaty należności od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA).

Kogo dotyczy ustawa

Przepisy ustawy mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu art. 104–106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz usługodawców w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spełniających wymagania dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, który zawarł umowę z wykonawcą udzielonego zamówienia publicznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne