Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Negocjacje a dialog konkurencyjny

Data publikacji: 02-04-2013 Autor: Zbigniew Raczkiewicz
Autor: Rys. B. Brosz

Bardzo często można spotkać się z opinią, że procedury udzielania zamówień publicznych ograniczają zamawiających. Jednocześnie najbardziej elastyczne z procedur są rzadko wykorzystywane. Może warto to zmienić?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zamawiający są zobowiązani opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jednak nie zawsze jest to możliwe. W takich sytuacjach zamawiający powinni rozważyć zastosowanie procedury negocjacyjnej z ogłoszeniem (art. 54–60 pzp) lub dialogu konkurencyjnego (art. 60a–60e pzp) jako sposobu udzielenia zamówienia.

Kiedy zastosować

Zarówno tryb negocjacyjny z ogłoszeniem, jak i dialog konkurencyjny nie są podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych. Oznacza to, że zamawiający mogą skorzystać z nich tylko w przypadkach określonych w ustawie (art. 10 pzp). W odniesieniu do trybu negocjacyjnego z ogłoszeniem przypadki te zawarte są w art. 55 ust. 1 pzp, a w wypadku dialogu konkurencyjnego w art. 60b pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne