Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Obliczanie ceny (cz. 1)

Data publikacji: 01-06-2010 Autor: Zbigniew Leszczyński

Zamawiający musi podać w specyfikacji opis sposobu obliczenia ceny, który ma być instrukcją dla wykonawcy. Opis ten jednak zawsze jest uzależniony od rodzaju wynagrodzenia. W tym numerze – wynagrodzenie ryczałtowe.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia to najważniejszy dokument w całej procedurze udzielania zamówień publicznych. Od jej jakości zależy powodzenie nie tylko procedury udzielenia zamówienia, ale przede wszystkim realizacji zawartej umowy. Siwz określa reguły postępowania od chwili wszczęcia postępowania aż do zakończenia realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy.

Najważniejsza zasada

Zamawiający i wykonawcy muszą postępować tak, jak zostało to określone w siwz – to najważniejsza zasada ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), wynikająca z naczelnego przepisu zawartego w art. 7 ust. 1. Na etapie realizacji umowy zasadę tę wyrażają przepisy zawarte w artykułach:

 

  1. 140 ust. 1 – „Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie”,
  2. 140 ust. 3 – „Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”,
  3. 144 ust. 1 – „Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne