Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Kto powinien wnieść wadium?

Data publikacji: 02-04-2013 Autor: Piotr Schmidt
Tagi:    wadium   zwrot wadium   oświadczenie   siwz   podmiot trzeci

Instytucja wadium funkcjonuje od lat w systemie zamówień publicznych. Mimo to nie doczekała się wyczerpującej regulacji ustawowej. Wciąż pojawiają się wątpliwości między innymi w kwestii wniesienia wadium – zwłaszcza w formie pieniężnej.

Ze względu na brak legalnej definicji wadium w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) należy posiłkować się tą zawartą w kodeksie cywilnym w art. 704 § 1. Przepis ten za wadium uznaje sumę pieniężną lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej sumy, wnoszone pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu lub aukcji.

Cel – zabezpieczenie

Wadium ma za zadanie zabezpieczyć zamawiającego przed nierzetelnymi i zbyt słabo przygotowanymi wykonawcami. Tworzy ono barierę finansową, która w określonych w pzp sytuacjach ma stać się odszkodowaniem zastrzeżonym na wypadek uchylania się przez wybranego w przetargu wykonawcę od zawarcia umowy. Rola wadium kończy się dla wykonawców niewybranych w chwili rozstrzygnięcia postępowania, a dla wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą – w chwili zawarcia umowy. Te dwa zdarzenia prawne warunkują zwrot wadium.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne