Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Kto powinien wnieść wadium?

Data publikacji: 02-04-2013 Autor: Piotr Schmidt
Tagi:    oświadczenie   zwrot wadium   wadium   podmiot trzeci   siwz

Instytucja wadium funkcjonuje od lat w systemie zamówień publicznych. Mimo to nie doczekała się wyczerpującej regulacji ustawowej. Wciąż pojawiają się wątpliwości między innymi w kwestii wniesienia wadium – zwłaszcza w formie pieniężnej.

Ze względu na brak legalnej definicji wadium w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) należy posiłkować się tą zawartą w kodeksie cywilnym w art. 704 § 1. Przepis ten za wadium uznaje sumę pieniężną lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej sumy, wnoszone pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu lub aukcji.

Cel – zabezpieczenie

Wadium ma za zadanie zabezpieczyć zamawiającego przed nierzetelnymi i zbyt słabo przygotowanymi wykonawcami. Tworzy ono barierę finansową, która w określonych w pzp sytuacjach ma stać się odszkodowaniem zastrzeżonym na wypadek uchylania się przez wybranego w przetargu wykonawcę od zawarcia umowy. Rola wadium kończy się dla wykonawców niewybranych w chwili rozstrzygnięcia postępowania, a dla wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą – w chwili zawarcia umowy. Te dwa zdarzenia prawne warunkują zwrot wadium.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne