Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Kto powinien wnieść wadium?

Data publikacji: 02-04-2013 Autor: Piotr Schmidt
Tagi:    wadium   oświadczenie   zwrot wadium   podmiot trzeci   siwz

Instytucja wadium funkcjonuje od lat w systemie zamówień publicznych. Mimo to nie doczekała się wyczerpującej regulacji ustawowej. Wciąż pojawiają się wątpliwości między innymi w kwestii wniesienia wadium – zwłaszcza w formie pieniężnej.

Ze względu na brak legalnej definicji wadium w ustawie – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) należy posiłkować się tą zawartą w kodeksie cywilnym w art. 704 § 1. Przepis ten za wadium uznaje sumę pieniężną lub odpowiednie zabezpieczenie zapłaty tej sumy, wnoszone pod rygorem niedopuszczenia do uczestnictwa w przetargu lub aukcji.

Cel – zabezpieczenie

Wadium ma za zadanie zabezpieczyć zamawiającego przed nierzetelnymi i zbyt słabo przygotowanymi wykonawcami. Tworzy ono barierę finansową, która w określonych w pzp sytuacjach ma stać się odszkodowaniem zastrzeżonym na wypadek uchylania się przez wybranego w przetargu wykonawcę od zawarcia umowy. Rola wadium kończy się dla wykonawców niewybranych w chwili rozstrzygnięcia postępowania, a dla wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą – w chwili zawarcia umowy. Te dwa zdarzenia prawne warunkują zwrot wadium.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne