Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Solidarna odpowiedzialność członków konsorcjum

Data publikacji: 02-04-2013 Autor: Piotr Pieprzyca
Tagi:    konsorcjum   kary umowne

Nie ma potrzeby składania przez wykonawców żadnych oświadczeń woli w zakresie odpowiedzialności solidarnej ani uwzględniania tej kwestii w specyfikacji. Powstanie odpowiedzialności oraz jej zasady uregulowane są przepisami prawa wprost.

Ustawa – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w art. 23 ust. 1 przewiduje możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez kilku wykonawców.

Formy wspólnego występowania w przetargu

Najczęstszą formą takiego ubiegania się jest tworzenie przez wykonawców tzw. konsorcjum.

Pod pojęciem konsorcjum należy rozumieć umowę nienazwaną, której przedmiotem jest zobowiązanie co najmniej dwóch wykonawców do współdziałania, którego celem jest osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego – wykonania zamówienia publicznego. Umowa taka reguluje wzajemne prawa i obowiązki członków konsorcjum i zobowiązuje ich do działania zgodnie z jej treścią.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne