Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Solidarna odpowiedzialność członków konsorcjum

Data publikacji: 02-04-2013 Autor: Piotr Pieprzyca
Tagi:    konsorcjum   kary umowne

Nie ma potrzeby składania przez wykonawców żadnych oświadczeń woli w zakresie odpowiedzialności solidarnej ani uwzględniania tej kwestii w specyfikacji. Powstanie odpowiedzialności oraz jej zasady uregulowane są przepisami prawa wprost.

Ustawa – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w art. 23 ust. 1 przewiduje możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego przez kilku wykonawców.

Formy wspólnego występowania w przetargu

Najczęstszą formą takiego ubiegania się jest tworzenie przez wykonawców tzw. konsorcjum.

Pod pojęciem konsorcjum należy rozumieć umowę nienazwaną, której przedmiotem jest zobowiązanie co najmniej dwóch wykonawców do współdziałania, którego celem jest osiągnięcie wspólnego celu gospodarczego – wykonania zamówienia publicznego. Umowa taka reguluje wzajemne prawa i obowiązki członków konsorcjum i zobowiązuje ich do działania zgodnie z jej treścią.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne