Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Kwalifikacja wykonawców IT

Data publikacji: 02-04-2013 Autor: Sebastian Jaworski

W postępowaniach na sprzęt IT można zastosować wiele mechanizmów weryfikacji wykonawców, które pozwolą lepiej ocenić oferty niż zwykłe referencje. Trzeba tylko zadbać, by wymogi te były prawidłowo skonstruowane.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zamawiający mogą udzielać zamówień wyłącznie wykonawcom spełniającym ściśle określone warunki udziału w postępowaniu. Kwalifikacja wykonawców biorących udział w postępowaniach jest istotnym elementem, który, o ile skonstruowany prawidłowo, zabezpiecza możliwość należytego wykonania danego zamówienia.

Ramy prawne

Dyspozycja art. 22 ust. 1 pzp w sposób szczegółowy określa, czego może wymagać zamawiający. Zgodnie z tym przepisem o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne