Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Kwalifikacja wykonawców IT

Data publikacji: 02-04-2013 Autor: Sebastian Jaworski

W postępowaniach na sprzęt IT można zastosować wiele mechanizmów weryfikacji wykonawców, które pozwolą lepiej ocenić oferty niż zwykłe referencje. Trzeba tylko zadbać, by wymogi te były prawidłowo skonstruowane.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) zamawiający mogą udzielać zamówień wyłącznie wykonawcom spełniającym ściśle określone warunki udziału w postępowaniu. Kwalifikacja wykonawców biorących udział w postępowaniach jest istotnym elementem, który, o ile skonstruowany prawidłowo, zabezpiecza możliwość należytego wykonania danego zamówienia.

Ramy prawne

Dyspozycja art. 22 ust. 1 pzp w sposób szczegółowy określa, czego może wymagać zamawiający. Zgodnie z tym przepisem o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne