Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Referencje w przetargach

Data publikacji: 02-04-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    oświadczenie   referencje

Przepisy nie określają rodzaju dokumentu, który ma potwierdzić należyte wykonanie zamówienia. Najczęściej wykonawcy dostarczają więc listy referencyjne i protokoły odbioru robót budowlanych. Liczy się ich treść, a nie forma.

Dotychczasowe doświadczenie wykonawcy jest jednym z warunków udziału w postępowaniu, jakie może ustanowić zamawiający, wyłaniając wykonawcę do realizacji konkretnego zamówienia. Weryfikacja tego doświadczenia możliwa jest na podstawie wykazu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług oraz dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a w przypadku dostaw i usług – że zostały one wykonane należycie.

Dowodami mogą być nie tylko poświadczenia takiego wykonania, ale również inne dokumenty dla potwierdzenia wykonania robót albo oświadczenie wykonawcy potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług, jeśli wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Natomiast na potwierdzenie należytego wykonywania dostaw i usług ciągłych lub powtarzających się okresowo ustawodawca wskazuje poświadczenie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zasady te wynikają z rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów (dalej: rozporządzenie).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne