Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Unieważnienie postępowania z powodu utraty dotacji

Data publikacji: 01-06-2010 Autor: Grzegorz Karwatowicz
Autor: Fot. W. Benicewicz
Autor: Piotr Kanarek

Zamawiający – po nowelizacji prawa zamówień publicznych – ma możliwość unieważnienia postępowania, w sytuacji gdy nie zostały mu przyznane środki zagraniczne, które chciał przeznaczyć na sfinansowanie części bądź całości przedmiotu zamówienia.

Dyspozycją ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) oraz niektórych innych ustaw prawodawca wprowadził do systemu prawa zamówień publicznych możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w sytuacji gdy środki zagraniczne (pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu), które zamawiający chciał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Zbyt długotrwałe procedury

Powyższa zmiana czyni zadość wysuwanym postulatom części uczestników systemu zamówień publicznych. Wielokrotnie zamawiający wskazywali na fakt, iż długie procedury związane z otrzymaniem środków zagranicznych oraz ich wieloetapowość sprawiają, że realizacja podejmowanych działań zgodnie z obowiązującymi regulacjami (zarówno dotyczącymi udzielania zamówień publicznych, jak i realizacji dofinansowanych projektów) oraz w odpowiednim terminie jest bardzo ograniczona.

 

Wskazywano, że zanim złożony przez wnioskodawcę projekt otrzyma dofinansowanie, musi przejść przez ocenę formalną, merytoryczną oraz strategiczną, co jest czasochłonne zważywszy na fakt, iż procedury realizacji poszczególnych ocen są odpowiednio rozbudowane. Ponadto podkreślano potrzebę przygotowywania odpowiednio wcześniej postępowania w celu należytego jego przeprowadzenia – chodzi głównie o czynności przygotowawcze do wszczęcia postępowania, zwłaszcza należyte oszacowanie wartości zamówienia publicznego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne