Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Przewodnik po nowym rozporządzeniu w sprawie dokumentów

Data publikacji: 02-04-2013 Autor: Martyna Lubieniecka, Grzegorz Mazurek
Tagi:    oświadczenie
Autor: fot. A. Szczęsna
Autor: Rys. D. Stańda

Niektóre nowelizacje przepisów w systemie zamówień publicznych dotyczą niemal bez wyjątku wszystkich zamawiających i wszystkich rodzajów zamówień. Takie zmiany wprowadzono nowym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów. Co dokładnie się zmieniło?

19 lutego 2013 r. zostało ogłoszone, a dzień później weszło w życie, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: nowe rozporządzenie). Rozporządzenie to zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 30 grudnia 2009 r. o tej samej nazwie (dalej: stare rozporządzenie).

Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Dokumenty podmiotowe były wcześniej żądane w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), których opis sposobu oceny spełniania został ujęty w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 pzp zamawiający żądał, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 pzp zamawiający mógł żądać tych dokumentów. W nowym rozporządzeniu wskazano, że zamawiający może żądać tych dokumentów w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp (zob. tabela 1).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne