Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Przewodnik po nowym rozporządzeniu w sprawie dokumentów

Data publikacji: 02-04-2013 Autor: Martyna Lubieniecka, Grzegorz Mazurek
Tagi:    oświadczenie
Autor: fot. A. Szczęsna
Autor: Rys. D. Stańda

Niektóre nowelizacje przepisów w systemie zamówień publicznych dotyczą niemal bez wyjątku wszystkich zamawiających i wszystkich rodzajów zamówień. Takie zmiany wprowadzono nowym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów. Co dokładnie się zmieniło?

19 lutego 2013 r. zostało ogłoszone, a dzień później weszło w życie, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej: nowe rozporządzenie). Rozporządzenie to zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 30 grudnia 2009 r. o tej samej nazwie (dalej: stare rozporządzenie).

Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Dokumenty podmiotowe były wcześniej żądane w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), których opis sposobu oceny spełniania został ujęty w ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 pzp zamawiający żądał, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 pzp zamawiający mógł żądać tych dokumentów. W nowym rozporządzeniu wskazano, że zamawiający może żądać tych dokumentów w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp (zob. tabela 1).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne