Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-07-2010 Autor: Agnieszka Olszewska

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Agnieszka Olszewska


Przesył i dostawa energii

W tym roku planujemy zawrzeć umowę na przesył i dostawę energii elektrycznej do jednej z naszych jednostek terenowych. Umowa będzie zawarta na rok. Szacunkowy koszt rocznej umowy wynosi 18 tys. zł brutto (tj. 14 754,10 zł netto, co stanowi 3 843,21 euro). Jednak nasze roczne wydatki na energię elektryczną w 31 jednostkach terenowych wynoszą ok. 700 tys. zł (podległe nam jednostki nie mają swojego własnego budżetu). Czy w takim przypadku zamówienie takie możemy potraktować jako nieprzekraczające 14 tys. euro i udzielić go bez stosowania pzp, czy też powinniśmy zsumować je z wartością zamówień już udzielonych?

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług (VAT), ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Sformułowanie „całkowite wynagrodzenie” oznacza całkowitą, uwzględniającą wszystkie elementy – oprócz podatku od towarów i usług – cenę, jaką zamawiający spodziewa się zapłacić za wykonanie umowy.

 

Zabronione jest dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. Art. 32 ust. 2 zakazuje podziału zamówienia, w sytuacji gdy zamawiający dzieli zamówienie na części w taki sposób, że każda z nich ma wartość szacunkową poniżej ustawowego progu, powyżej którego znajdowała się łączna wartość podzielonego zamówienia. Ustawodawca zakazuje takich podziałów, które w konsekwencji prowadzą do niestosowania niektórych przepisów ustawy, np. dotyczących obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP lub DzUrz UE czy możliwości skorzystania z prawa do odwołania się do KIO.

 

Zamawiający, szacując wartość zamówienia w celu ustalenia procedury, w jakiej będzie udzielał zamówienia, nie ma obowiązku sumowania wartości tego zamówienia z wartością umów na ten sam rodzaj zamówienia udzielonych już wcześniej, gdy nie miał jeszcze wiedzy o obecnie planowanym zamówieniu.
 

Niemniej jednak pzp dopuszcza możliwość podziału zamówienia na części w przypadku zaistnienia obiektywnych przyczyn (np. organizacyjnych, technologicznych, gospodarczych). W takim przypadku, gdy zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, przepisy nakładają na niego obowiązek łączenia wartości poszczególnych części zamówienia. Jeżeli zamawiający dokona takiego podziału, to ma obowiązek zsumować wszystkie wartości zamówień, których z uwagi na zaistnienie obiektywnej przyczyny zamierza udzielić różnym podmiotom.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne