Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Większa wartość, krótsze postępowania

Data publikacji: 01-07-2010 Autor: Redakcja

Każdego roku Urząd Zamówień Publicznych przygotowuje sprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych. I każdego roku odnotowuje się coraz większy wzrost wartości tego rynku.

Jak wynika ze sprawozdania z funkcjonowania systemu zamówień publicznych przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych, wartość rynku zamówień publicznych w 2009 r. oszacowana została na ok. 126,7 mld zł, co stanowi wzrost o 16 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. W postępowaniach powyżej progów unijnych zawarto umowy o wartości ok. 82,4 mld zł, w postępowań poniżej progów – o wartości 44,3 mld zł. W ubiegłym roku dominowały roboty budowlane. Ich wartość stanowiła 48% ogólnej kwoty udzielonych zamówień. Zamówienia na dostawy stanowiły 22% wartości wydatkowanych środków, natomiast kontrakty na usługi 30% ogólnej wartości udzielonych zamówień.

Kto udzielał zamówień

Zamówień na roboty budowlane najczęściej udzielała administracja samorządowa (42% ogółu zamówień w tej grupie zamawiających). W przypadku dostaw zamawiającymi najczęściej była służba zdrowia (ok. 79%), a w przypadku usług – administracja rządowa centralna (62%).

Zamówienia sektorowe

W ubiegłym roku udzielono 1876 zamówień sektorowych. Ich wartość wyniosła 20,5 mld zł (w 2008 r. – 19,1 mld zł, w 2007 r. – 29,1 mld zł, w 2006 r. – 12,8 mld zł, a w 2005 r. – 14,8 mld zł). Zamówienie o największej wartości zostało udzielone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Centrala – Biuro Logistyki w Warszawie na roboty budowlane pn. „Modernizacja linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia na odcinku od km 287,700 (na szlaku Szymankowo – Lisewo) do km 315,700 (na szlaku Pszczółki – Pruszcz Gdański)” o wartości prawie 1,013 mld zł.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne