Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Zamówieniowa numerologia

Data publikacji: 01-03-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Co najmniej piętnaście elementów musi zawierać ogłoszenie o zamówieniu dla przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego. Ale w przetargowym świecie piętnastka najczęściej odnosi się jednak do liczby dni.

PRZYNAJMNIEJ PIĘTNAŚCIE DNI musi przewidzieć zamawiający na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego i zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Termin ten liczony jest od dnia przekazania faksem ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

 

PIĘTNAŚCIE DNI to również minimalny termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem przez zamawiających sektorowych. Termin ten liczony jest od przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Również PIĘTNAŚCIE DNI musi być zapewnione w tych postępowaniach w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu, w szczególności dotyczących określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne