Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Zamówieniowa numerologia

Data publikacji: 01-03-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Co najmniej piętnaście elementów musi zawierać ogłoszenie o zamówieniu dla przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego. Ale w przetargowym świecie piętnastka najczęściej odnosi się jednak do liczby dni.

PRZYNAJMNIEJ PIĘTNAŚCIE DNI musi przewidzieć zamawiający na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, które prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego i zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Termin ten liczony jest od dnia przekazania faksem ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

 

PIĘTNAŚCIE DNI to również minimalny termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem przez zamawiających sektorowych. Termin ten liczony jest od przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Również PIĘTNAŚCIE DNI musi być zapewnione w tych postępowaniach w przypadku wprowadzania istotnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu, w szczególności dotyczących określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne