Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Wspólne zakupy energii elektrycznej

Data publikacji: 01-03-2013 Autor: Czesław Tomalik
Tagi:    otwarcie ofert

Doświadczenia Związku Gmin Śląska Opolskiego wskazują wyraźnie na ekonomiczne korzyści, które uzyskują uczestnicy grupowych przetargów. W takim przedsięwzięciu najważniejsi są sprawdzeni fachowcy i zaufanie do nich.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 prawa zamówień publicznych (dalej: pzp) grupa zamawiających może zawrzeć porozumienie, a na jego podstawie wspólnie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia. Następnie każdy z członków grupy może zawrzeć indywidualnie umowę z dostawcą lub wykonawcą usługi na warunkach ustalonych w ramach grupowego przedsięwzięcia. W skład grupy zakupowej mogą wchodzić zarówno np. samorządy gminne wraz z podlegającymi im gminnymi jednostkami organizacyjnymi (nieposiadającymi osobowości prawnej), jak i inne gminne osoby prawne, np. spółki z udziałem gminy i gminne instytucje kultury posiadające osobowość prawną (których samodzielność jest chroniona ustawowo).

Korzyści, misja i zaufanie

Doświadczenia dwóch grup zakupowych utworzonych przez Związek Gmin Śląska Opolskiego (obok utworzonych pod przywództwem Prezydenta Miasta Lubina grup samorządów lokalnych z województw dolnośląskiego i lubuskiego oraz grupy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego) wskazują wyraźnie na ekonomiczne korzyści, które uzyskują uczestnicy podobnych grupowych przetargów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne