Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Wspólne zakupy energii elektrycznej

Data publikacji: 01-03-2013 Autor: Czesław Tomalik
Tagi:    otwarcie ofert

Doświadczenia Związku Gmin Śląska Opolskiego wskazują wyraźnie na ekonomiczne korzyści, które uzyskują uczestnicy grupowych przetargów. W takim przedsięwzięciu najważniejsi są sprawdzeni fachowcy i zaufanie do nich.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 prawa zamówień publicznych (dalej: pzp) grupa zamawiających może zawrzeć porozumienie, a na jego podstawie wspólnie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia. Następnie każdy z członków grupy może zawrzeć indywidualnie umowę z dostawcą lub wykonawcą usługi na warunkach ustalonych w ramach grupowego przedsięwzięcia. W skład grupy zakupowej mogą wchodzić zarówno np. samorządy gminne wraz z podlegającymi im gminnymi jednostkami organizacyjnymi (nieposiadającymi osobowości prawnej), jak i inne gminne osoby prawne, np. spółki z udziałem gminy i gminne instytucje kultury posiadające osobowość prawną (których samodzielność jest chroniona ustawowo).

Korzyści, misja i zaufanie

Doświadczenia dwóch grup zakupowych utworzonych przez Związek Gmin Śląska Opolskiego (obok utworzonych pod przywództwem Prezydenta Miasta Lubina grup samorządów lokalnych z województw dolnośląskiego i lubuskiego oraz grupy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego) wskazują wyraźnie na ekonomiczne korzyści, które uzyskują uczestnicy podobnych grupowych przetargów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne