Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Tajemnica przedsiębiorstwa

Data publikacji: 01-03-2013 Autor: Iwona Ziarniak
Autor: fot. Archiwum PP

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak


Czy każdą informację, która nie jest wymieniona w art. 86 ust. 4 pzp, można zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa?

 

Zgodnie z art. 86 ust. 4 prawa zamówień publicznych (dalej: pzp) zamawiający podczas otwarcia ofert podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wyliczonych enumeratywnie elementów wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zastrzec zatem nie może. Z analizy art. 8 ust. 3 pzp wynika, że pozostałe elementy oferty można zastrzec, o ile stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa. Wobec tego najważniejsze jest ustalenie, czy dana informacja stanowi taką tajemnicę.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne