Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Skutki wyroku w sprawie Forposta

Data publikacji: 01-03-2013 Autor: Magdalena Falkowska

Wykonawca, którego prawo zostało naruszone wskutek niewłaściwej implementacji przepisów dyrektywy – np. wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp – może dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE lub Trybunał) z 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-465/11 Forposta i ABC Direct Contact oznacza, że w obecnym stanie prawnym mimo istnienia przepisu nakazującego wykluczenie wykonawcy jego interpretacja powinna być dokonywana zawsze w świetle tego orzeczenia. Interpretacja ta doprowadzić może zamawiającego do wniosku, że wykonawca, mimo zaistnienia okoliczności określonych w polskiej normie, nie podlega wykluczeniu.

 

Pozostaje jednak pytanie, co z wykonawcami, którzy byli wykluczani z postępowań na mocy wadliwego przepisu jeszcze przed ogłoszeniem przez TSUE wyroku. Warto też zastanowić się, czy art. 24 ust. 1 pkt 1a prawa zamówień publicznych (dalej: pzp) obowiązuje nadal, czy też instytucje zamawiające nie mogą go stosować w procedurze zamówień. A może orzeczenie to ma zastosowanie tylko w stosunku do stron, wobec których rozpatrując spór, Izba powzięła wątpliwości dotyczące interpretacji tego przepisu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne