Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Skutki wyroku w sprawie Forposta

Data publikacji: 01-03-2013 Autor: Magdalena Falkowska

Wykonawca, którego prawo zostało naruszone wskutek niewłaściwej implementacji przepisów dyrektywy – np. wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp – może dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE lub Trybunał) z 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-465/11 Forposta i ABC Direct Contact oznacza, że w obecnym stanie prawnym mimo istnienia przepisu nakazującego wykluczenie wykonawcy jego interpretacja powinna być dokonywana zawsze w świetle tego orzeczenia. Interpretacja ta doprowadzić może zamawiającego do wniosku, że wykonawca, mimo zaistnienia okoliczności określonych w polskiej normie, nie podlega wykluczeniu.

 

Pozostaje jednak pytanie, co z wykonawcami, którzy byli wykluczani z postępowań na mocy wadliwego przepisu jeszcze przed ogłoszeniem przez TSUE wyroku. Warto też zastanowić się, czy art. 24 ust. 1 pkt 1a prawa zamówień publicznych (dalej: pzp) obowiązuje nadal, czy też instytucje zamawiające nie mogą go stosować w procedurze zamówień. A może orzeczenie to ma zastosowanie tylko w stosunku do stron, wobec których rozpatrując spór, Izba powzięła wątpliwości dotyczące interpretacji tego przepisu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne