Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Zgodne z prawem dzielenie zamówienia

Data publikacji: 01-03-2013 Autor: Katarzyna Wieczorek

Nie każdy podział zamówienia stanowi naruszenie art. 32 ust. 2 pzp. Potwierdza to informacja o wyniku kontroli w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską przeprowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W wyniku kontroli projektu Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców, przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą (Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości), stwierdzono, że Beneficjent projektu (Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie) naruszył prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) przez błędne oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia, w konsekwencji czego błędnie wybrał tryb udzielenia zamówienia publicznego.

Tło sprawy

Beneficjent, w ramach realizacji projektu, był zobowiązany m.in. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk plakatów promocyjnych. Zamówienie zostało udzielone w grudniu 2009 r. i obejmowało druk 500 egzemplarzy plakatów promocyjnych w formacie A2 oraz 30 000 egzemplarzy ulotek promocyjnych w formacie A5 informujących o projekcie. Wskazany zakres zamówienia wynikał z przeprowadzonego rozeznania wśród grupy uczestników i miał na celu osiągnięcie zaplanowanego w projekcie efektu – przygotowanie do procesu rekrutacji 5000 uczestników.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne