Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Cena dumpingowa w ofercie

Data publikacji: 01-03-2013 Autor: Marcin Grabski
Autor: Rys. B. Brosz

Aby wykazać, że oferowana cena jest ceną dumpingową, należy przede wszystkim wskazać koszty wytworzenia lub zakupu danego przedmiotu w celu porównania ich do ceny oferowanej.

Odrzucenie przez zamawiającego oferty wykonawcy z powodu ustalenia, że stanowi ona czyn nieuczciwej konkurencji z uwagi na cenę, jaką zaoferował wykonawca, może powodować istotne skutki w zakresie dalszego toku postępowania o udzielenie zamówienia. Dlatego też istotne jest rozróżnienie ceny rażąco niskiej i ceny oferowanej poniżej kosztów wytworzenia lub świadczenia albo kosztów zakupu (cena dumpingowa).

Jak wynika z dość bogatego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) w tym zakresie, nierzadko pochopne potraktowanie ceny oferowanej przez wykonawcę jako dumpingowej powoduje niekorzystne skutki dla osoby, która wywodzi z tego ustalenia skutki prawne. Warto więc przeanalizować podstawowe instytucje w tym zakresie.

Rażąco niska cena a cena dumpingowa

W prawie zamówień publicznych (dalej: pzp) nie ma definicji rażąco niskiej ceny.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne