Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Cena dumpingowa w ofercie

Data publikacji: 01-03-2013 Autor: Marcin Grabski
Autor: Rys. B. Brosz

Aby wykazać, że oferowana cena jest ceną dumpingową, należy przede wszystkim wskazać koszty wytworzenia lub zakupu danego przedmiotu w celu porównania ich do ceny oferowanej.

Odrzucenie przez zamawiającego oferty wykonawcy z powodu ustalenia, że stanowi ona czyn nieuczciwej konkurencji z uwagi na cenę, jaką zaoferował wykonawca, może powodować istotne skutki w zakresie dalszego toku postępowania o udzielenie zamówienia. Dlatego też istotne jest rozróżnienie ceny rażąco niskiej i ceny oferowanej poniżej kosztów wytworzenia lub świadczenia albo kosztów zakupu (cena dumpingowa).

Jak wynika z dość bogatego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) w tym zakresie, nierzadko pochopne potraktowanie ceny oferowanej przez wykonawcę jako dumpingowej powoduje niekorzystne skutki dla osoby, która wywodzi z tego ustalenia skutki prawne. Warto więc przeanalizować podstawowe instytucje w tym zakresie.

Rażąco niska cena a cena dumpingowa

W prawie zamówień publicznych (dalej: pzp) nie ma definicji rażąco niskiej ceny.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne