Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Korzystanie ze zdolności ekonomicznej i finansowej

Data publikacji: 01-03-2013 Autor: Agnieszka Chwiałkowska, Jerzy Masztalerz
Tagi:    referencje   podmiot trzeci

Określenie ram, w jakich wykonawcy mogą posiłkować się zasobami finansowymi i ekonomicznymi osób trzecich, jest ważne z punktu widzenia praktyki. Budzi ono jednak spore problemy interpretacyjne w orzecznictwie.

Celem badania przez zamawiających zdolności ekonomicznej i finansowej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia jest m.in. ocena, czy podmiot, któremu powierzona zostanie realizacja zamówienia, posiada wystarczający potencjał finansowy. Środki te muszą pozwalać na prowadzenie działalności przez okres potrzebny na wykonanie kontraktu oraz na sfinansowanie realizacji zamówienia do czasu otrzymania płatności od zamawiającego. Istotnym aspektem jest tu również zabezpieczenie ewentualnych przyszłych roszczeń pieniężnych zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu1.

Wiarygodność w cenie

Problem posiadania wiarygodnej „historii” finansowej i ekonomicznej dotyczy zwłaszcza podmiotów, które funkcjonują na rynku od krótkiego czasu i nie mogą samodzielnie wykazać się np. odpowiednio wysokim poziomem przychodów. Niewątpliwie zatem określenie ram, w jakich tacy wykonawcy mogą posiłkować się zasobami finansowymi i ekonomicznymi osób trzecich, jest istotnym zagadnieniem z punktu widzenia praktyki. Budzi ono jednocześnie spore kontrowersje i problemy interpretacyjne w orzecznictwie. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne