Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Prezentacja systemu informatycznego

Data publikacji: 01-03-2013 Autor: Justyna Abramczyk, Karolina Więclewska
Tagi:    otwarcie ofert   siwz

Żądanie przeprowadzenia prezentacji musi być uzasadnione faktycznymi potrzebami konkretnego postępowania. Prezentacja ma służyć przede wszystkich do badania ofert i decydować o wyborze najkorzystniejszej.

Zamawiający, decydując o parametrach technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia takiego jak system informatyczny, może skorzystać z możliwości, którą przewiduje art. 25 ust. 1 prawa zamówień publicznych (dalej: pzp) oraz § 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, i żądać przeprowadzenia przez wykonawców prezentacji oferowanego systemu informatycznego. Ustawodawca w § 5 wskazanego rozporządzenia użył słów „w szczególności”, przez co określił katalog otwarty dokumentów i oświadczeń, które potwierdzają, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego.

Specyficzny dokument

Celem prezentacji systemu informatycznego jest wykazanie, czy oferowany system faktycznie ma zadeklarowane funkcjonalności i czy są one dostępne, gotowe do użycia i zgodne z danymi określonymi przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne