Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prokura formą reprezentacji

Data publikacji: 01-07-2010 Autor: Ewa Marcjoniak

Najczęściej stosowana jest w spółkach prawa handlowego. Może być udzielana tylko przez przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i jest pełnomocnictwem o najszerszym zakresie.

Prokura jest pełnomocnictwem, tyle że o najszerszym zakresie umocowania. Jest udzielana przez przedsiębiorcę, podlegającego obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Katalog podmiotów podlegających obowiązkowemu wpisowi do rejestru zawiera art. 36 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.). Jest to katalog zamknięty i tylko podmioty wymienione we wskazanym przepisie mogą ustanawiać prokurentów. Prokury zatem nie może udzielić osoba fizyczna ani osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, podlegająca wyłącznie wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej.

Zakres stosowania

Najczęściej prokura stosowana jest w spółkach prawa handlowego prowadzonych w większym rozmiarze i obejmuje swym zakresem umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem danego przedsiębiorstwa (art. 109¹ § 1 kc).  Udzielonej prokury nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 109¹ § 2 kc). Takim przepisem szczególnym jest art. 1095 kc, w myśl którego „prokurę można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorcy (prokura oddziałowa)”. Ze swoistym ograniczeniem umocowania prokurenta mamy również do czynienia w przypadku prokury łącznej (art. 1094 § 1 kc).

 

Nie sposób wyliczyć wszystkich czynności mieszczących się w granicach umocowania prokurenta, a związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jedną z nich jest niewątpliwie reprezentowanie przedsiębiorstwa oraz działanie w jego imieniu i na rzecz w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Prokurent – bez oddzielnego upoważnienia – może w szczególności:

 

  • złożyć ofertę,
  • wnosić środki odwoławcze (odwołania do KIO oraz skargi do sądu),
  • cofać odwołania i skargi,
  • zawierać ugody,
  • udzielać dalszych pełnomocnictw (z tym zastrzeżeniem, że tylko do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne