Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Nowe spojrzenie na art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp

Data publikacji: 01-02-2013 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    oświadczenie

Nie powinno budzić wątpliwości, że świadome, nieprawidłowe realizowanie przedmiotu zamówienia powinno skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Niedawny wyrok sądu okręgowego wydaje się w tym kontekście niezrozumiały.

W Sądzie Okręgowym w Warszawie finał znalazły sprawy zakończone wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) z 6 czerwca 2012 r. (KIO 707/12; KIO 729/12). To stwarza okazję, aby wrócić do budzącej wciąż poważne wątpliwości dyskusji nad interpretacją przesłanki wykluczenia wykonawcy z uwzględnieniem wyroku Sądu Okręgowego z 29 października 2012 r. (V Ca 2015/12) oraz wydanego niedawno wyroku prejudycjalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) z 13 grudnia 2012 r. (C-456/11).

Stan faktyczny

W postępowaniu o zamówienie publiczne na kontynuację i przebudowę odcinka drogi zamawiający, dokonując wyboru ofert, wykluczył dwóch niezależnych od siebie wykonawców na podstawie tego samego przepisu, tj. art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp. Obaj wykonawcy wnieśli odwołania, przy czym jeden z nich zakwestionował zasadność wykluczenia, podnosząc, że zamawiający w poprzednim postępowaniu nie odstąpił skutecznie od umowy, że prawo nie może działać wstecz oraz że rozwiązanie przyjęte w art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp jest sprzeczne z prawem unijnym. Drugi z nich powołał się na brak tożsamości odwołującego i podmiotu, któremu zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a więc brak skutecznego odstąpienia od umowy oraz, podobnie jak w przypadku pierwszego, podniósł zarzut niedziałania prawa wstecz oraz niezgodności omawianego przepisu z prawem unijnym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne