Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Gdy wykonawca składa nieprawdziwe informacje

Data publikacji: 01-02-2013 Autor: Katarzyna Jachowska
Autor: Rys. B. Brosz

Do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp nie trzeba wykazywać, że podanie nieprawdziwych informacji w ofercie ma wpływ na wynik postępowania. Wystarczy jedynie stwierdzenie potencjalnego wpływu.

Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) określa w art. 24 katalog okoliczności, które zobowiązują zamawiającego do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jedną z tych okoliczności jest złożenie nieprawdziwych informacji mających lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

Co do zasady, zamawiający nie ma obowiązku weryfikowania złożonych przez wykonawców informacji pod względem ich autentyczności. Jeżeli jednak podejmie się takiej weryfikacji i postawi zarzut podania nieprawdziwych informacji, zobowiązany jest wówczas do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. W takim przypadku dopuszczalne są wszystkie możliwe środki dowodowe, które mogą przyczynić się do rozstrzygnięcia wątpliwości w tym zakresie.

Nieprawdziwe, czyli jakie

Ustawa pzp nie definiuje pojęcia „nieprawdziwe informacje”, ale na jego znaczenie wskazuje orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne