Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Dokument wykonawcy zagranicznego

Data publikacji: 01-02-2013 Autor: Piotr Wiśniewski
Tagi:    oświadczenie   siwz

Od kilku lat trwa spór, czy w przetargu nieograniczonym informacja o dokumentach wymaganych od wykonawców zagranicznych musi być podawana również w ogłoszeniu o zamówieniu.

Polskie prawo nie ogranicza w żaden sposób możliwości uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia od siedziby wykonawcy lub jego pochodzenia. Zamawiający musi tylko przestrzegać reguł równego traktowania wszystkich wykonawców i na tych samych zasadach informować w dokumentach przetargowych o tym, jakie z nich muszą złożyć wykonawcy zagraniczni. Reguluje to § 4 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów. Przepis ten określa odpowiedniki dokumentów składanych przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zob. tabela Odpowiedniki…).

Gdzie zamieścić wykaz

Przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia, zamawiający musi przede wszystkim pamiętać, aby pełną informację o odpowiednikach dokumentów składanych przez wykonawców zagranicznych umieścić w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz).

 

Od kilku lat trwa spór, czy w przetargu nieograniczonym informacja o dokumentach wymaganych od wykonawców zagranicznych musi być podawana również w ogłoszeniu o zamówieniu. Urząd Zamówień Publicznych (dalej: UZP) stwierdza, że tak, przywołując art. 25 ust. 1 prawa zamówień publicznych (dalej: pzp), który mówi, iż oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie wymagań określonych przez zamawiającego dla oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych – zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, siwz lub zaproszeniu do składania ofert. Zdaniem UZP oznacza to, że naruszeniem pzp będzie, jeśli zamawiający poda wykaz dokumentów wymaganych od wykonawców zagranicznych tylko w siwz, pomijając informację o tym w ogłoszeniu o zamówieniu. Krajowa Izba Odwoławcza (dalej: KIO) podejmując uchwały w sprawie zastrzeżeń po wynikach kontroli Prezesa UZP z początku podzielała to stanowisko.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne