Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Dialog techniczny

Data publikacji: 01-02-2013 Autor: Magdalena Michałowska

Dialog pozwala na konfrontację potrzeb w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku. To jedno z ciekawszych, nowych rozwiązań, które mają wspomagać zamawiającego już na etapie przygotowania postępowania.

Polski ustawodawca zauważył nareszcie, że instrumenty pozwalające na wsparcie zamawiającego przez wykorzystanie doradztwa rynku wykonawców mogą pozwolić na pozyskanie rozwiązań technologicznie najkorzystniejszych, często takich rozwiązań, co do których zamawiający nie ma żadnej wiedzy. Dyrektywa 2004/18/ WE (tzw. dyrektywa klasyczna) pozwala już na to od wielu lat (zob. ramka Motyw…).

Filozofia dialogu

Można powiedzieć, że stroną, która posiada największą wiedzę w zakresie istniejących na rynku rozwiązań, jest właśnie strona wykonawcza. Istota dialogu technicznego opiera się na czynnym udziale strony podażowej (rynku, często bardzo specjalistycznego) oraz strony popytowej (instytucji zamawiającej) w wypracowaniu rozwiązań istniejących bądź możliwych do wypracowania rozwiązań.

 

Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp) w art. 31a, który wejdzie w życie 20 lutego 2013 r., wskazuje, że zamawiający, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, może przeprowadzić dialog techniczny, zwracając się o doradztwo lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy.

 

Decyzję o zastosowaniu dialogu technicznego zamawiający powinien podjąć wtedy, gdy rozmowy mają doprowadzić do pozyskania rozwiązań w najlepszym stopniu spełniających oczekiwania jednostki zamawiającej. Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie w każdym przedmiocie zamówienia dialog będzie procedurą zasadną do wykorzystania – tu decydować powinna specyfika zamówienia i faktyczna analiza potrzeb zamawiającego. Poznanie najnowszych technik i metodologii pozwoli zamawiającym uniknąć rozwiązań mniej zaawansowanych technologicznie niż te, które istnieją na rynku (wręcz rozwiązań przestarzałych).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne