Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Nowelizacja okiem praktyka

Data publikacji: 01-02-2013 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska
Autor: Rys. Aneta Szczęsna
Autor: Rys. B. Brosz

Mimo uspokajających zapewnień projektodawców ustawy, w środowisku związanym z zamówieniami pojawiają się sygnały o możliwych zagrożeniach związanych z nowymi uregulowaniami. Najbliższe miesiące zweryfikują te obawy.

Zdecydowana większość zmian, które wejdą w życie 20 lutego 2013 r., dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy obronnej. Jednak są wśród nich również przepisy implementujące dyrektywę klasyczną i sektorową, a także „ulepszające” dotychczasowe rozwiązania krajowe.

 

Za najistotniejsze modyfikacje związane z implementacją dyrektywy klasycznej i sektorowej uznaje się: wprowadzenie nowych definicji robót budowlanych i obiektu budowlanego, wprowadzenie instytucji dialogu technicznego, rozszerzenie zakresu sprawozdania składanego Prezesowi UZP, wprowadzenie przy zamówieniach sektorowych możliwości tworzenia i utrzymywania systemów kwalifikacji kandydatów, poszerzenie kryteriów prekwalifikacji wykonawców w trybie przetargu ograniczonego, dialogu konkurencyjnego oraz negocjacji z ogłoszeniem.

 

Odnosząc się natomiast do zmian niezwiązanych bezpośrednio z prawem unijnym, warto wskazać na doprecyzowanie oraz rozszerzenie przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym ustalenie obowiązku złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zwiększenie nacisku na ochronę informacji niejawnych, modyfikację zapisów dotyczących koncesjonariuszy w zakresie podwykonawstwa, a także zmiany dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne