Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Nowelizacja okiem praktyka

Data publikacji: 01-02-2013 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska
Autor: Rys. Aneta Szczęsna
Autor: Rys. B. Brosz

Mimo uspokajających zapewnień projektodawców ustawy, w środowisku związanym z zamówieniami pojawiają się sygnały o możliwych zagrożeniach związanych z nowymi uregulowaniami. Najbliższe miesiące zweryfikują te obawy.

Zdecydowana większość zmian, które wejdą w życie 20 lutego 2013 r., dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy obronnej. Jednak są wśród nich również przepisy implementujące dyrektywę klasyczną i sektorową, a także „ulepszające” dotychczasowe rozwiązania krajowe.

 

Za najistotniejsze modyfikacje związane z implementacją dyrektywy klasycznej i sektorowej uznaje się: wprowadzenie nowych definicji robót budowlanych i obiektu budowlanego, wprowadzenie instytucji dialogu technicznego, rozszerzenie zakresu sprawozdania składanego Prezesowi UZP, wprowadzenie przy zamówieniach sektorowych możliwości tworzenia i utrzymywania systemów kwalifikacji kandydatów, poszerzenie kryteriów prekwalifikacji wykonawców w trybie przetargu ograniczonego, dialogu konkurencyjnego oraz negocjacji z ogłoszeniem.

 

Odnosząc się natomiast do zmian niezwiązanych bezpośrednio z prawem unijnym, warto wskazać na doprecyzowanie oraz rozszerzenie przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym ustalenie obowiązku złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zwiększenie nacisku na ochronę informacji niejawnych, modyfikację zapisów dotyczących koncesjonariuszy w zakresie podwykonawstwa, a także zmiany dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne