Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Obliczanie ceny (cz. 2)

Data publikacji: 01-07-2010 Autor: Zbigniew Leszczyński

Zamawiający musi podać w specyfikacji opis sposobu obliczenia ceny. Opis ten jednak zawsze jest uzależniony od rodzaju wynagrodzenia. W tym numerze – wynagrodzenie kosztorysowe oparte na dokumentacji projektowej.

Zasadą wynagrodzenia kosztorysowego jest jego zmienność w trakcie realizacji zamówienia. Wynagrodzenie kosztorysowe to porównanie tego, co miało być wykonane (zestawienie planowanych prac i zestawienie przewidywanych kosztów) z tym, co rzeczywiście zostało zrealizowane (zestawienie faktycznie wykonanych prac i obliczenie faktycznych kosztów).

 

Zapisy zawarte w art. 630 § 1 kodeksu cywilnego (dalej: kc) wskazują na dwa warianty wynagrodzenia kosztorysowego:

 

  1. wariant pierwszy ma miejsce, gdy zestawienie planowanych prac będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego sporządził zamawiający,
  2. wariant drugi występuje, gdy zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, czyli wykonawca.

 

W obu tych wariantach wykonawcy należy się dodatkowe wynagrodzenie, jeżeli rodzaj i ilość wykonanych prac jest wyższa niż przewidywało to zestawienie planowanych prac, ponieważ było ono podstawą do obliczenia ceny oferty.


Art. 630 kc

 

§ 1. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.

§ 2. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonywał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego.


Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne