Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Precyzyjny opis

Data publikacji: 01-07-2010 Autor: Iwona Ziarniak

Opis przedmiotu zamówienia, w szczególności przy zamówieniach na dostawy czy usługi IT, powinien być bardzo konkretnie przygotowany. Nie można zakładać, że wykonawca tak samo zinterpretuje zapisy siwz, jak zamawiający.

Przed wszczęciem postępowania istotną i wpływającą na przebieg całego postępowania oraz stanowiącą o istotnych postanowieniach późniejszej umowy jest czynność sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia. W szczególności w zakresie informatyki ważne jest, aby w kontekście obowiązującej strategii informatyzacji jednostki precyzyjne określić przedmiot zamówienia i następnie tak też go opisać. Niepatrzenie w pierwszym etapie na przedmiot zamówienia przez pryzmat obowiązujących przepisów prawa umożliwia zamawiającemu podjęcie trafnej decyzji co do przyszłego zakupu. W wyniku bowiem realizacji dobrze zdefiniowanego zamówienia zamawiający otrzyma narzędzie, które spełni jego realne oczekiwania, a nie będzie zbędnym elementem zakupionym w konsekwencji niefortunnych zapisów siwz.

(Nie)ograniczona swoboda zamawiającego

Prawem i obowiązkiem zamawiającego jest określenie przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby uzyskać oczekiwany efekt oraz tak sprecyzować cechy przedmiotu zamówienia, aby chroniły one jego zobiektywizowany interes.

 

Kierowanie się swoimi potrzebami i dokonanie zakupu zgodnie z tymi potrzebami nie może funkcjonować w oderwaniu od obowiązujących przepisów. Po pierwsze, potrzeba ma być racjonalna, czyli uzasadniona, wynikająca ze stanu informatyzacji i planów dalszego jej rozwoju. Po drugie, na co wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 20 stycznia 2009 r. (KIO/UZP 02/09), swoboda zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nie może prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców. Przy definiowaniu potrzeb należy zatem przewidzieć i wykluczyć ewentualne zarzuty w kwestii naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne