Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Ubezpieczenia – kolejne wątpliwości

Data publikacji: 02-08-2010 Autor: mec. Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    oświadczenie
Autor: Rys. B. Brosz

W przypadku pracowniczych grupowych ubezpieczeń na życie, zgodnie z opinią UZP, należy stosować przepisy prawa zamówień publicznych. Tymczasem RIO w Gdańsku zajęła w tej kwestii odmienne stanowisko.

Nawiązując do artykułu mojego autorstwa, opublikowanego w lipcowym numerze miesięcznika (I. Skubiszak-Kalinowska, Pracownicze grupowe ubezpieczenia na życie, Przetargi Publiczne 2010 nr 7, s. 8), który traktował o stosowaniu zamówień publicznych w przypadku pracowniczych grupowych ubezpieczeń na życie w kontekście opinii Komisji Europejskiej oraz uaktualnionej opinii UZP, należy zastanowić się również nad innymi, jawiącymi się na tym tle problemami.

 

W pierwszej kolejności uwaga zainteresowanych tą tematyką w ostatnim czasie skupia się na zgoła odmiennych poglądach prezentowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku oraz Urząd Zamówień Publicznych.

 

Stanowisko UZP

Jak już sygnalizowałam w artykule, który ukazał się w poprzednim numerze miesięcznika, UZP jednoznacznie opowiada się za stanowiskiem, zgodnie z którym „zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia pracowników z zakładem ubezpieczeń przez pracodawcę zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp na rzecz pracowników jest udzieleniem zamówienia publicznego”.


Urząd wykładni tej dokonał poprzez przeanalizowanie art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), co poparte zostało później stanowiskiem Komisji Europejskiej.

 

Stanowisko RIO w Gdańsku

Opinia wydana 16 grudnia 2009 r. przez RIO w Gdańsku przedstawia zdecydowanie odmienne stanowisko. Analizy dokonano, wychodząc od stwierdzenia, iż wydatki publiczne mogą być dokonywane jedynie przez uprawnione do tego podmioty, w oparciu o istniejącą, konkretną podstawę prawną, a co za tym idzie podmiotom prawa publicznego wolno tylko to, na co zezwala im prawo.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne