Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Czym są „nieprawidłowości”

Data publikacji: 02-08-2010 Autor: Grzegorz Karwatowicz
Tagi:    szkoda

W świetle systemu przeciwdziałania występowaniu „nieprawidłowości”, określonych w unijnym rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, naruszenie przepisów pzp należy klasyfikować jako naruszenie prawa wspólnotowego. 

Jak wynika z doświadczenia we wdrażaniu środków pochodzących z funduszy wspólnotowych, największa liczba naruszeń obowiązujących przepisów występowała w toku prowadzenia przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wniosek ten ma zastosowanie zarówno do poprzedniej perspektywy finansowej (2000-2006), jak również do obecnie trwającej agendy, tj. 2007-2013. Dlatego też naruszenia przez beneficjentów przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych stanowią szczególny obszar zainteresowania organów odpowiedzialnych za wdrażanie i kontrolę wydatkowania środków unijnych.

Trzeba spełnić przesłanki

Naruszenia, których beneficjenci dopuszczają się podczas przeprowadzania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych dofinansowanych (rzadziej finansowanych) z funduszy Unii Europejskiej, rozpatrywane są w kontekście braku kwalifikowalności poniesionych wydatków na skutek naruszenia dyspozycji ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp), nakładania na beneficjenta korekt finansowych za naruszenia pzp oraz naruszenia przez beneficjenta dyscypliny finansów publicznych.

 

Jednak w doktrynie (jej praktycznej części) rzadko analizuje się naruszenie przez beneficjenta przepisów pzp w kontekście występowania „nieprawidłowości”, o której mowa w art. 2 pkt 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Tymczasem wystąpienie w realizowanym przez beneficjenta projekcie nieprawidłowości (jako szczególnej instytucji prawnej) jest o tyle ważne, iż w pewnych określonych sytuacjach – po spełnieniu przedmiotowych przesłanek – o naruszeniu tym będzie musiała być poinformowana Komisja Europejska w specjalnym raporcie (bieżącym lub kwartalnym).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne