Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Zamówieniowa numerologia

Data publikacji: 02-01-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    oświadczenie   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Przetarg nieograniczony i ograniczony to dwa podstawowe tryby, w których zamawiający może udzielać zamówień publicznych bez konieczności spełniania dodatkowych przesłanek. Z czym jeszcze wiąże się dwójka w zamówieniach?

PRZYNAJMNIEJ RAZ NA DWA LATA Prezes Rady Ministrów określa w drodze rozporządzenia średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości szacunkowej.

 

DWA DNI to minimalny termin na udzielenie przez zamawiającego odpowiedzi na pytania do siwz w przypadku prowadzenia postępowania krajowego, z zastrzeżeniem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie w pierwszej połowie wyznaczonego terminu składania ofert.

 

CO NAJMNIEJ DWA PODPISY muszą znaleźć się na umowie w sprawie zamówienia publicznego, w której zamawiającym jest gmina: wójta/burmistrza/prezydenta jednoosobowo składającego oświadczenie woli w imieniu gminy oraz skarbnika miasta (głównego księgowego budżetu) składającego kontrasygnatę, w sytuacji gdy czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne