Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zamówieniowa numerologia

Data publikacji: 02-01-2013 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    oświadczenie   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Przetarg nieograniczony i ograniczony to dwa podstawowe tryby, w których zamawiający może udzielać zamówień publicznych bez konieczności spełniania dodatkowych przesłanek. Z czym jeszcze wiąże się dwójka w zamówieniach?

PRZYNAJMNIEJ RAZ NA DWA LATA Prezes Rady Ministrów określa w drodze rozporządzenia średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości szacunkowej.

 

DWA DNI to minimalny termin na udzielenie przez zamawiającego odpowiedzi na pytania do siwz w przypadku prowadzenia postępowania krajowego, z zastrzeżeniem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie w pierwszej połowie wyznaczonego terminu składania ofert.

 

CO NAJMNIEJ DWA PODPISY muszą znaleźć się na umowie w sprawie zamówienia publicznego, w której zamawiającym jest gmina: wójta/burmistrza/prezydenta jednoosobowo składającego oświadczenie woli w imieniu gminy oraz skarbnika miasta (głównego księgowego budżetu) składającego kontrasygnatę, w sytuacji gdy czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne