Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Oddział zagranicznego przedsiębiorcy

Data publikacji: 02-08-2010 Autor: Łukasz Laszczyński
Tagi:    pełnomocnictwo

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego może złożyć w postępowaniu ofertę, ale tylko jako pełnomocnik. Wszelkie dokumenty dołączane do oferty powinny dotyczyć natomiast przedsiębiorcy zagranicznego.

W dużych projektach infrastrukturalnych uczestnictwo wykonawców mających siedzibę na terenie jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, a oddział w Polsce, jest często spotykaną praktyką w procesie udzielania zamówień publicznych.

 

Powstają wówczas trudności interpretacyjne dotyczące ofert składanych przez oddziały przedsiębiorców zagranicznych. Czy w takiej sytuacji oferta powinna być podpisana przez przedsiębiorcę zagranicznego, czy jego odział prowadzący działalność gospodarczą w Polsce? Czy dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu powinny potwierdzać spełnianie warunków przez przedsiębiorcę zagranicznego, czy jego oddział? Jakie w końcu czynności w procesie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego mogą być podejmowane przez oddziały przedsiębiorców zagranicznych?

Przedsiębiorca zagraniczny

Najważniejsze zasady dotyczące tworzenia oraz funkcjonowania oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce określają przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.), dalej: usdg.

 

Zgodnie z art. 5 pkt 3 usdg za przedsiębiorcę zagranicznego uważa się osobę zagraniczną wykonującą działalność gospodarczą za granicą. Konieczne jest zatem określenie definicji osoby zagranicznej.

Jest nią na podstawie art. 5 pkt 2 usdg:

 

  1. osoba fizyczna nieposiadająca polskiego obywatelstwa,
  2. osoba prawna z siedzibą za granicą,
  3. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne