Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Odszkodowanie z tytułu naruszenia pzp

Data publikacji: 02-01-2013 Autor: Aneta Wala
Autor: Rys. B. Brosz

Brak należytej implementacji dyrektyw unijnych w zakresie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej zamawiającego potwierdza wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w sprawie Strabag.

Z tytułu naruszenia przez instytucje lub pomioty zamawiające dyrektywy 2004/18/WE (tzw. dyrektywa klasyczna) lub dyrektywy 2004/17/WE (tzw. dyrektywa sektorowa), a także implementujących je przepisów krajowych, wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dyrektywie 89/665/EWG (w zakresie zamówień klasycznych) oraz dyrektywie 92/13/EWG (w zakresie zamówień sektorowych).

Stosownie do dyrektyw unijnych w zakresie środków ochrony prawnej państwa członkowskie zobowiązane są wprowadzić do procedur odwoławczych m.in. prawo do przyznania odszkodowania podmiotom, które doznały uszczerbku w wyniku naruszenia prawa unijnego w dziedzinie zamówień publicznych albo krajowych przepisów wykonujących to prawo1.

Unijne wskazówki – komu i kiedy odszkodowanie

Odszkodowanie należy się każdemu wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne, pod warunkiem że poniósł on szkodę w ramach procedury udzielania zamówienia. Jednocześnie preambuły obu dyrektyw akcentują konieczność istnienia efektywnych i szybkich środków prawnych w przypadku naruszenia unijnego i krajowego prawa w dziedzinie zamówień publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne