Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Odszkodowanie z tytułu naruszenia pzp

Data publikacji: 02-01-2013 Autor: Aneta Wala
Autor: Rys. B. Brosz

Brak należytej implementacji dyrektyw unijnych w zakresie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej zamawiającego potwierdza wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w sprawie Strabag.

Z tytułu naruszenia przez instytucje lub pomioty zamawiające dyrektywy 2004/18/WE (tzw. dyrektywa klasyczna) lub dyrektywy 2004/17/WE (tzw. dyrektywa sektorowa), a także implementujących je przepisów krajowych, wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dyrektywie 89/665/EWG (w zakresie zamówień klasycznych) oraz dyrektywie 92/13/EWG (w zakresie zamówień sektorowych).

Stosownie do dyrektyw unijnych w zakresie środków ochrony prawnej państwa członkowskie zobowiązane są wprowadzić do procedur odwoławczych m.in. prawo do przyznania odszkodowania podmiotom, które doznały uszczerbku w wyniku naruszenia prawa unijnego w dziedzinie zamówień publicznych albo krajowych przepisów wykonujących to prawo1.

Unijne wskazówki – komu i kiedy odszkodowanie

Odszkodowanie należy się każdemu wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne, pod warunkiem że poniósł on szkodę w ramach procedury udzielania zamówienia. Jednocześnie preambuły obu dyrektyw akcentują konieczność istnienia efektywnych i szybkich środków prawnych w przypadku naruszenia unijnego i krajowego prawa w dziedzinie zamówień publicznych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne