Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Roboty budowlane poniżej 14 000 euro

Data publikacji: 02-01-2013 Autor: Zbigniew Leszczyński

Udzielając zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 pzp, zamawiający nie musi opisywać przedmiotu umowy zgodnie z pzp. Powinien wykorzystać przepisy prawa budowlanego odnoszące się do wykonywanej roboty.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 prawa zamówień publicznych (dalej: pzp) ustawy tej nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Z kolei art. 2 pkt 13 pzp definiuje zamówienia publiczne jako umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Tak więc, jeżeli wartość danej umowy nie przekracza równowartości 14 000 euro netto (bez podatku VAT), to zamawiający nie musi stosować pzp.

W gąszczu przepisów

Wprowadzenie progu 14 000 euro, do którego to progu nie istnieje obowiązek stosowania ustawy, nie zwalnia zamawiających od przestrzegania szeregu innych przepisów, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a w odniesieniu do robót budowlanych – także prawa budowlanego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne