Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Roboty budowlane poniżej 14 000 euro

Data publikacji: 02-01-2013 Autor: Zbigniew Leszczyński

Udzielając zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 pzp, zamawiający nie musi opisywać przedmiotu umowy zgodnie z pzp. Powinien wykorzystać przepisy prawa budowlanego odnoszące się do wykonywanej roboty.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 prawa zamówień publicznych (dalej: pzp) ustawy tej nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Z kolei art. 2 pkt 13 pzp definiuje zamówienia publiczne jako umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Tak więc, jeżeli wartość danej umowy nie przekracza równowartości 14 000 euro netto (bez podatku VAT), to zamawiający nie musi stosować pzp.

W gąszczu przepisów

Wprowadzenie progu 14 000 euro, do którego to progu nie istnieje obowiązek stosowania ustawy, nie zwalnia zamawiających od przestrzegania szeregu innych przepisów, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a w odniesieniu do robót budowlanych – także prawa budowlanego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne