Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Kościoły bez przetargu

Data publikacji: 02-08-2010 Autor: Paweł Stokłosa

Parafie, związki wyznaniowe czy zakony, korzystając z pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, były zobligowane do stosowania prawa zamówień publicznych. Ostatnia nowelizacja uchyliła ten wymóg.

Wśród tzw. działań samorządowych wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dalej: PROW 2007-2013) w zakresie osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” znajduje się działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

 

Grupa podmiotów, które mogą aplikować o przyznanie tej pomocy, jest stosunkowo duża i różnorodna. Są to: gminy, instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.), pod warunkiem że ich cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Przedmiotowy zakres działania

Rodzaje operacji, na realizację których można uzyskać pomoc, wymienia - w postaci zamkniętego katalogu – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 38, poz. 220), zmienione następnie rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (DzU nr 65, poz. 417).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne