Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zasoby podmiotów trzecich

Data publikacji: 02-01-2013 Autor: Karolina Kołodziejak

Instytucja powoływania się na potencjał innych podmiotów budzi wiele kontrowersji. Problem z interpretacją art. 26 ust. 2b pzp mają nie tylko zamawiający i wykonawcy, ale także Krajowa Izba Odwoławcza.

Możliwość powoływania się na zdolności innych podmiotów (zwyczajowo zwanych podmiotami trzecimi) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wprowadzono do polskiego prawa zamówień publicznych nowelizacją z dnia 5 listopada 2009 r. (zob. ramka „Art. 26 ust. 2b pzp”). Zmiana ta obowiązuje od 22 grudnia 2009 r.

 

Jak wskazano w uzasadnieniu do ww. nowelizacji1, wprowadzenie regulacji art. 26 ust. 2b pzp wyniknęło z konieczności wdrożenia do prawa krajowego postanowień art. 47 ust. 2 i art. 48 ust. 3 dyrektywy 2004/18/WE oraz art. 54 ust. 5 i 6 dyrektywy 2004/17/WE. Przepis ten miał umożliwić większej liczbie wykonawców wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu – dzięki korzystaniu z zasobów innych podmiotów – co miało wpływać na zwiększenie konkurencyjności postępowań.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne